Badania „Mystery Shopper Direct” –w kanale telefonicznym i e-mailowym. Badania obsługi Klienta w sieci sprzedaży /Mystery Shopper. Badania FCR – First Contact Resolution w wewnętrznym BOK.

czytaj więcej

Opracowanie rekomendacji - jakość obsługi Klienta w firmie Opracowanie Standardów Obsługi Klienta na podstawie konsultacji i badań. Rekomendacje wykorzystania narzędzi IT w customer service.

czytaj więcej

Aplikacje typu CRM Systemy klasy customer service automation Aplikacje typu work flow Systemy do zarządzania komunikacją pisemną (e-mail, chat) Multi-kanałowe wewnętrzne contact center.

czytaj więcej

Szkolenia otwarte (cal center, sprzedaż, obsługa Klienta) Szkolenia zamknięte (obsługa Klienta, call center, sprzedaż) Szkolenia indywidualne – mentoring managerski

czytaj więcej

badania jakości obsługi klienta, doradztwo call center, doradztwo standardy obsługi Klienta, szkolenia

Profesjonalna obsługa Klienta to kluczowa przewaga konkurencyjna firmy. Tylko zadowoleni Klienci będą realizować transakcje z Twoją firmą. Zadowoleni Klienci chętnie dokonują zakupów, a nawet są gotowi zapłacić więcej za produkt lub usługę. Zadowoleni Klienci chętnie wracają ponownie a ponadto swoimi pozytywnymi rekomendacjami zachęcają kolejnych Klientów do wybrania Twojej firmy.

Czynnikiem sukcesu jest wypracowanie w firmie Standardów Obsługi Klienta. Jest to zbiór zasad, procesów i reguł, jakie chcemy stosować pracując z Klientami. W trosce o pozytywne doświadczenia Klientów  warto dokonać usprawnień w dwu obszarach:  umiejętności i postaw pracowników (to zmieniamy poprzez szkolenia) oraz poprzez dostarczenie pracownikom odpowiednich narzędzi (od prostych systemów CRM, poprzez niewielkie lub duże rozwiązania contact center a dla większych organizacji aplikacje do klasy Customer Service Automation).

Direct Point Sp. z o.o. będzie partnerem Twojej firmy w podnoszeniu jakości obsługi Klienta. Przygotujemy dopasowane i proste do wdrożenia rekomendacje, przeszkolimy pracowników, dopasujemy narzędzia IT lub zaproponujemy optymalne wykorzystanie aktualnie posiadanych. Pracujemy dla niewielkich firm i wielkich korporacji, bo dla wszystkich zadowolenie Klientów  jest kluczowym czynnikiem sukcesu.

Zadzwoń lub napisz do nas. Porozmawiajmy o tym, jak usprawnić obsługę Klienta w Twojej firmie.  Standardowy blok Lorem Ipsum, używany od XV wieku, jest odtworzony niżej dla zainteresowanych. Fragmenty 1.10.32 i 1.10.33 z „de Finibus Bonorum et Malorum” Cycerona, są odtworzone w dokładnej, oryginalnej formie, wraz z angielskimi tłumaczeniami H. Rackhama z 1914 roku.

Kalendarium szkoleń otwartych

Certyfikacja konsultantów contact center (szkolenie dla managerów)

Certyfikacja pracowników to jedno z bardziej skutecznych narzędzi motywowania pracowników oraz budowania przyjaznego PR firmy. Umożliwia sprawdzenie i formalne potwierdzenie kompetencji pracowników.

Trudny Klient czy trudna sytuacja? Szkolenie dla pracowników obsługi Klienta.

Praca z Klientami powoduje, że często znajdujemy się w trudnej sytuacji obsługowej. Czasami mogą to być kontakty z Klientem z trudnym charakterem. Czasami mogą to być kontakty z Klientem, który ma po prostu trudny dzień i swoje frustracje ostatecznie rozładowuje na pracowniku Biura Obsługi Klienta.

Standardy obsługi Klienta – vademecum skutecznego wdrożenia dla managera

Obsługa Klienta stanowi aktualnie kluczową przewagę firmy. Klienci są gotowi zapłacić nawet więcej za usługi świadczone w najwyższym standardzie. Czasy tzw. agresywnej sprzedaży bezpowrotnie się skończyły, aktualnie kluczowym narzędziem sprzedaży jest profesjonalny customer service w firmie. Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić w firmie proces wypracowania i wdrożenia standardów obsługi Klienta.

Ostatnie na Blogu

Audyt obsługi Klienta

Zgodnie z definicją Encyklopedii Zarządzania powołującą się na The Institute of Internal Auditors (IIA) – audyt jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne [...]

czytaj więcej

Planując szkolenie z obsługi Klienta firma oczekuje jego efektywności i skuteczności. Pod pojęciem efektywności rozumiemy osiągnięcie mierzalnej zmiany  zachowań lub wskaźników.  Szkolenie można porównać do wielu innych [...]

czytaj więcej

W Polsce od lat firmy wykorzystują call center do realizacji ważnych funkcji biznesowych: sprzedaży, umawiania spotkań handlowych, obsługi Klienta, monitoringu należności. Contact center może to być wielka jednostka na [...]

czytaj więcej