Prosprzedażowa obsługa Klienta

Prosprzedażowa obsługa Klienta to kolejny etap ewolucji w Twojej firmie.

W ostatnich latach coraz mocniej widoczne są dwa zjawiska: 

 • Klienci sami wyszukują w internecie interesujące ich produkty i usługi, następnie kontaktują się z wybraną firmą, aby zrealizować zakup,
 • W wielu branżach sprzedaż w sklepach stacjonarnych drastycznie spadła, w  konsekwencji  wzrosła potrzeba wsparcia Klientów w kanale internetowym

W zdalnych strukturach firm role działów obsługi Klienta i sprzedaży przenikają się, gdyż Klienci oczekują załatwienia wszystkich ich spraw w jednym kontakcie. Jednocześnie interesem firmy jest, aby w trakcie kontaktu obsługowego pracownik

 • mógł (procesy, narzędzia)
 • chciał (postawy, motywacja) 
 • potrafił (umiejętności) 

zachęcić Klienta do zakupu. Kontakt ze strony Klienta, gdy jest zainteresowany to jedyna okazja sprzedażowa. A często drugiej nie będzie, jeżeli nasz Klient nie będzie zadowolony z kontaktu z BOK. (BOK- biuro obsługi Klienta).

Nasze wsparcie:

Rozumienie celów zmiany i kształtowanie postaw:

Wspieramy organizację w procesie budowania zrozumienia dla zmiany roli BOK i pracowników, albowiem często osoby do tej pory zajmujące się obsługą potrzebują wsparcia w nowej roli sprzedażowej.

Procesy wspierające sprzedaż:

Aby dział obsługi mógł realizować wsparcie sprzedaży potrzebuje mieć dostęp do procesów związanych z ofertowaniem, zakupem i komunikacją po sprzedaży.  

 • analiza niezbędnych zmian w procesach, aby umożliwić sprzedaż w BOK
 • identyfikacja okazji sprzedażowych 
 • rekomendacja standardowych nowych procesów, wywoływanych w momencie zaistnienia okazji sprzedażowej

Narzędzia IT wspierające sprzedaż:

W zależności od branży i procesu sprzedaży niezbędne są różne narzędzia. 

Wskażemy i wesprzemy wdrożenie tych, które najbardziej są rekomendowane dla Twojej firmy (systemy CRM, systemy call center, systemy ticketowe i inne).

Umiejętności i kompetencje zespołu: 

Jeżeli sprzedaż nie jest całkowicie zautomatyzowana, umiejętności obsługowe pracowników mają duży wpływ na to, czy Klient w kontakcie z firmą zdecyduje się na zakup. 

Więcej o szkoleniach, które oferujemy przeczytasz tutaj: Szkolenia zamknięte

 • szkolenia sprzedażowe 
 • opracowanie standardów zachowań wspierających sprzedaż

  prosprzedażowa obsługa Klienta

  Prosprzedażowa obsługa Klienta to odpowiednie postawy, procesy, narzędzia i umiejętności zespołu.