Prosprzedażowa obsługa Klienta

Prosprzedażowa obsługa Klienta to kolejny etap ewolucji w Twojej firmie.

W ostatnich latach coraz mocniej widoczne są dwa zjawiska: 

 • Klienci sami wyszukują w internecie interesujące ich produkty i usługi, następnie kontaktują się z wybraną firmą, aby zrealizować zakup,
 • W wielu branżach sprzedaż w sklepach stacjonarnych drastycznie spadła, w  konsekwencji  wzrosła potrzeba wsparcia Klientów w kanale internetowym

W zdalnych strukturach firm role działów obsługi Klienta i sprzedaży przenikają się, gdyż Klienci oczekują załatwienia wszystkich ich spraw w jednym kontakcie. Jednocześnie interesem firmy jest, aby w trakcie kontaktu obsługowego pracownik

 • mógł (procesy, narzędzia)
 • chciał (postawy, motywacja) 
 • potrafił (umiejętności) 

zachęcić Klienta do zakupu. Kontakt ze strony Klienta, gdy jest zainteresowany to jedyna okazja sprzedażowa. A często drugiej nie będzie, jeżeli nasz Klient nie będzie zadowolony z kontaktu z BOK. (BOK- biuro obsługi Klienta).

Nasze wsparcie:

Rozumienie celów zmiany i kształtowanie postaw:

Wspieramy organizację w procesie budowania zrozumienia dla zmiany roli BOK i pracowników, albowiem często osoby do tej pory zajmujące się obsługą potrzebują wsparcia w nowej roli sprzedażowej.

Procesy wspierające sprzedaż:

Aby dział obsługi mógł realizować wsparcie sprzedaży potrzebuje mieć dostęp do procesów związanych z ofertowaniem, zakupem i komunikacją po sprzedaży.  

 • analiza niezbędnych zmian w procesach, aby umożliwić sprzedaż w BOK
 • identyfikacja okazji sprzedażowych 
 • rekomendacja standardowych nowych procesów, wywoływanych w momencie zaistnienia okazji sprzedażowej

Narzędzia IT wspierające sprzedaż:

W zależności od branży i procesu sprzedaży niezbędne są różne narzędzia. 

Wskażemy i wesprzemy wdrożenie tych, które najbardziej są rekomendowane dla Twojej firmy (systemy CRM, systemy call center, systemy ticketowe i inne).

Umiejętności i kompetencje zespołu: 

Jeżeli sprzedaż nie jest całkowicie zautomatyzowana, umiejętności obsługowe pracowników mają duży wpływ na to, czy Klient w kontakcie z firmą zdecyduje się na zakup. 

Więcej o szkoleniach, które oferujemy przeczytasz tutaj: Szkolenia zamknięte

 • szkolenia sprzedażowe 
 • opracowanie standardów zachowań wspierających sprzedaż

  prosprzedażowa obsługa Klienta

  Prosprzedażowa obsługa Klienta to odpowiednie postawy, procesy, narzędzia i umiejętności zespołu.

 

A writing service for essays can be described as a service that offers support with your writing assignments for students. The service assigns your essay to an experienced writer, who completes your assignment in a short time.Be sure to keep your Online essay writer service short and to the point, as long paragraphs can make it difficult for readers to follow what you are saying.A service for writing essays that is trusted has an experienced team of writers who are able to tackle any assignment. They also provide excellent support.