Szkolenia

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA – SZKOLENIA

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA – SZKOLENIA

To nie firmy obsługują Klientów, tylko konkretni ludzie. Nawet, jeżeli zespół otrzyma do dyspozycji bardzo zaawansowane narzędzia informatyczne, nadal kluczowe dla zadowolenia Klientów będą umiejętności pracowników.
Dlatego zrealizujemy dla Twojej firmy:

  • szkolenia osób zamujących się bezpośrednią obsługą Klienta
  • szkolenia sprzedawców
  • szkolenia managerów obsługi Klienta
  • szkolenia pracowników back office mających wpływ na obsługę Klienta

Wobec rosnących wymagań Klientów konieczne jest stałe podnoszenie kompetencji zespołu obsługi Klienta i sprzedaży.

Rodzaje szkoleń realizowanych przez ClientService

Szkolenia otwarte

Zapraszamy na szkolenia otwarte dotyczące zarządzania  call center oraz jakości obsługi Klienta. Aktualnie planowane szkolenia znajdziesz tutaj.

Szkolenia zamknięte

Jeżeli planujesz przeszkolenie co najmniej kilku osób interesującą opcją jest szkolenie zamknięte. Przeprowadzimy gruntowną analizę potrzeb szkoleniowych w Twojej firmie i zaproponujemy optymalny program.
Szkolenia mogą dotyczyć pracowników szczebla podstawowego (obsługa Klienta lub sprzedaż) oraz kadry managerów.

Szkolenia indywidualne – mentoring managerski

W przypadku wąskich specjalistycznych zagadnień dobrym rozwiązaniem jest szkolenie indywidualne lub niewielkiej grupy. Szczególnie rekomendujemy pracę metodą mentoringu, w trakcie którego menagerowie pod opieką mentora znajdują rozwiązania dla wyzwań stojących przed organizacją.

Szkolenia wdrożeniowe

Poprawa jakości obsługi Klienta w firmie wymaga szkoleń całego zespołu. Wdrożenie nowego sposobu działania lub zmiana organizacyjna w firmie, np. uruchomienie contact center wymaga szkoleń wdrożeniowych.

Szkolenia utrzymujące wysoki poziom jakości obsługi Klienta

Szkolenia związane z uruchomieniem wewnętrznego call center lub wdrożeniem Standardów Obsługi Klienta są procesem ciągłym. Planując wdrożenie uwzględnij  cykliczne szkolenia utrwalające.

Szkolenia-dlaczego są niezbędne?

Wzrost wymagań Klientów w zakresie jakości kontaktów z firmą powoduje, że regularne szkolenia stają się koniecznością. Nie ma innej metody przekazania i utrwalenia umiejętności.

Szkolenia powinny być dopasowane do konkretnych potrzeb Twojej firmy, zachodzących w niej procesów i specyficznych oczekiwań Klienta. Szczególnie rekomedujemy realizację szkoleń, których program jest oparty o wnioski z badań jakości obsługi Klienta w firmie.

Posiadając narzędzia pomiaru efektywności pracy zespołu (CRM lub system call center) możesz analizować bezpośredni wpływ szkoleń np. na wyniki sprzedaży.