Consulting customer service

Kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej są standardy customer service. Wdrażanie standardów obsługi  jest specjalistyczną wiedzą (consulting customer service). Obejmuje znajomość wymagań Klientów, rekomendowanych procesów, dostępnych narzędzi, psychologii i  wielu innych dziedzin.

Consulting customer service

Interdyscyplinarny consulting customer service

Nie zawsze managerowie zatrudnieni w danej firmie posiadają  sumę doświadczeń, niezbędnych do tworzenia nowej strategii.

Dostarczamy na wiedzę: jak budować  standardy obsługi Klienta w firmie?

Consulting customer service - kompleksowe wdrożenia standardów obsługi

Wspieramy projekty wdrożenia najwyższych standardów obsługi Klienta poprzez profesjonalny consulting customer service.

Jako Direct Point oferujemy Państwu szeroko rozumiany consulting customer service. 

Badanie  procesów customer service

Analizujemy realizowane w firmie procesy customer service. Dzięki spojrzeniu „z zewnątrz”, wspartemu kilkunastoletnim doświadczeniem  identyfikujemy obszary do rozwoju i zmian. Rekomendacje z naszej strony bazują na doświadczeniu a jednocześnie uwzględniają aktualne trendy w obsłudze Klienta.

Przygotowanie rekomendacji wdrożeń i zmian w obszarze obsługi Klienta

Na podstawie badań procesów customer service, bazując na najnowszych trendach przygotowujemy rekomendacje: plan i zakres wdrożenia nowych standardów customer service. Zmiana w procesach obsługi Klienta najczęściej bardzo szybko przekłada się na poprawę konwersji sprzedaży.

Pracujemy stosując najlepsze praktyki zarządzania zmianą. Uwzględniamy wiedzę i opinie fachowców zatrudnionych w Twojej firmie.  Budujemy zaangażowanie i odpowiedzialność za zmiany w całym zespole. Jak?  O tym przeczytasz poniżej:

Customer service – zaangażowanie warunkiem sukcesu

Opracowanie strategii i taktyki multichannel customer service

Przygotowujemy koncepcję, jak wdrożyć optymalne procesy i wysokie standardy customer service. Opracowujemy szczegółowe materiały operacyjne: specyfikację funkcjonalną procesów customer service na potrzeby wdrożenia np. CRM lub też operacyjny dokument opisujący standardy obsługi Klienta we wszystkich kanałach.

Szkolenia w zakresie obsługi Klienta  

Realizujemy niezbędne szkolenia związane ze zbudowaniem i wdrożeniem najwyższych standardów obsługi Klienta. Consulting customer service obejmuje przeprowadzenie szkoleń zarówno dla personelu podstawowego jak i managerów obsługi Klienta. Realizujemy szkolenia odpowiednie dla danego etapu wdrożenia:

  1.  Warsztaty fokusowe na etapie wypracowania standardów i budowania zaangażowania zespołu.
  2.  Warsztaty wdrożeniowe na etapie przekazywania nowych standardów.
  3.  Bieżące retreningi w trackie wdrożenia.
  4. Szkolenia dla kadry podstawowej (pierwsza linia obsługi Klienta), managerów średniego i wyższego szczebla.