Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych jest Clientservice.pl Beata Nawrat  z siedzibą w Warszawie, ul. Szeligowska 2/11, 01-319 Warszawa, e-mail: szkolenia@clientservce.pl l, NIP 646 112 65 70. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się: mailowo iodo@clientservice.pl.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z ClientService.pl
  • otrzymania dostępu do szkoleń i materiałów edukacyjnych ClientService.pl w wersji cyfrowej
  • marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak jeżeli chcesz skontaktować się z nami pisemnie, dane są niezbędne. Jeżeli nie nie chcesz zostawiać danych skontaktuj się telefonicznie na numer 509 682 550 lub mailem na adres szkolenia@clientservice.pl

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą:

  • dostawcy rozwiązań typu CRM, e-mail marketing wykorzystywanych przez ClientService.pl
  • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla ClientService.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  • trwania umowy o świadczenie usług przez ClientService.pl
  • prowadzenia działań marketingowych przez ClientService.pl albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługuje Ci w każdym momencie  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Sprzeciw możesz wyrazić na jeden z dwu sposobów:

  •  korzystając z opcji “wypisz” (“unsubscribe”) w newsletterze
  • pisząc prośbę o usunięcie danych na adres iodo@clientservice.pl