Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych jest Clientservice.pl Beata Nawrat  z siedzibą w Warszawie, ul. Szeligowska 2/11, 01-319 Warszawa, e-mail: szkolenia@clientservce.pl l, NIP 646 112 65 70. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się: mailowo iodo@clientservice.pl.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z ClientService.pl
  • otrzymania dostępu do szkoleń i materiałów edukacyjnych ClientService.pl w wersji cyfrowej
  • marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak jeżeli chcesz skontaktować się z nami pisemnie, dane są niezbędne. Jeżeli nie nie chcesz zostawiać danych skontaktuj się telefonicznie na numer 509 682 550 lub mailem na adres szkolenia@clientservice.pl

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą:

  • dostawcy rozwiązań typu CRM, e-mail marketing wykorzystywanych przez ClientService.pl
  • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla ClientService.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  • trwania umowy o świadczenie usług przez ClientService.pl
  • prowadzenia działań marketingowych przez ClientService.pl albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługuje Ci w każdym momencie  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Sprzeciw możesz wyrazić na jeden z dwu sposobów:

  •  korzystając z opcji “wypisz” (“unsubscribe”) w newsletterze
  • pisząc prośbę o usunięcie danych na adres iodo@clientservice.pl

A good essay’s goal is to convince readers of your view. This is accomplished through the use of facts, evidence and other arguments to support your position.Samedayessay is an online writing service that specializes in academic essays and other papersWhen writing your essay, ensure that you compose your essay in a clear and concise style. Avoid using complicated or difficult terms as they could confuse your people reading your essay.