Trudny Klient czy trudna sytuacja? Szkolenie dla pracowników obsługi Klienta.