Etycznie i skutecznie. Przywództwo wyższego stopnia wg Blancharda

Data dodania:

Etycznie i skutecznie.

Przywództwo wyższego stopnia wg Blancharda

Czy można stworzyć efektywną organizację w XXI wieku, będąc nastawionym  wyłącznie na zysk, jako miernik naszego sukcesu? Do czego powinny dążyć organizacje, aby rozwijać się, wzmacniać swoją wewnętrzną energię i przynosić korzyści, także finansowe, wszystkim interesariuszom – Klientom, pracownikom, właścicielom? Czym jest przywództwo wyższego stopnia wg Kena Blancharda?

Co powinniśmy robić jako managerowie, aby być dumnymi z efektów własnej pracy, nie tylko tych mierzonych zyskiem?

Blanchard definiuje nowoczesne  przywództwo, które określa mianem PRZYWÓDZTWA WYŻSZEGO STOPNIA  jako „proces osiągania wartościowych  wyników przy sprawiedliwym, pełnym troski i szacunku podejściu do wszystkich osób zaangażowanych”.

Blachard wprowadza nas w koncepcję zarządzania organizacjami, które widzą wartości w bardzo wielu obszarach, nie tylko w generowaniu zysku.

„Zysk jest nagrodą, jaką firma dostaje za opiekę nad swoimi Klientami i wytworzenie motywującej atmosfery dla pracowników”.  

Przywództwo wyższego stopnia organizuje wartości, które powinny przyświecać naszym działaniom w następującej kolejności:

I ETYKA

Rób właściwe rzeczy. Prowadź biznes etyczny, którego cele i efekty są przydatne dla Klientów, środowiska, pracowników.

II RELACJE MIEDZYLUDZKIE

W relacjach z Klientami, ale i pracownikami rozwijaj relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu. Tak planuj procesy w organizacji i relacje , aby w miarę możliwości wszyscy czuli się komfortowo. Wówczas możesz liczyć na wzajemność i prawdziwe zaangażowanie.

III SUKCES FINANSOWY

Stosowanie zasad wymienionych wcześniej jest warunkiem i sposobem na budowanie przynoszącej zyski i dobrze zarządzanej organizacji. Do zbudowania efektywnej finansowo organizacji potrzebujesz zaangażowanych, kreatywnych pracowników oraz  Klientów, którzy będą ambasadorami Twojej firmy.

IV UCZENIE SIĘ I ZMIANA

Ucz się, rozwijaj organizację i jej pracowników. Ze szczególną wnikliwością obserwuj, jak zmiany w technologiach, otoczeniu rynkowym wpływają na zmiany oczekiwań Klientów i podążaj za tymi zmianami a nawet je wyprzedzaj.

Życzymy inspirującej lektury!

„Ken Blanchard wywarł ogromny wpływ na  zarządzanie tysiącami ludzi i firm. Napisany przez niego wraz ze Spencerem Johnsonem fenomenalny bestseller The One Minute Manager został sprzedany w 13 milionach egzemplarzy. Liderzy od wielu lat korzystają z wnikliwości, mądrości i praktycznych technik Blancharda. Teraz Blanchard  i współpracownicy oferują managerom nowej generacji przełomowe dzieło Przywództwo Wyższego Stopnia, w którym zgromadzono wiedzę na temat światowej klasy przywództwa. Czytelnik dowie się, jak wyznaczać cele i wizje, opierając się na „trzech kluczowych  dla firmy sprawach”, oraz jak sprawić, żeby pracownicy wiedzieli, kim jest lider, dokąd zmierza i jakie wartości będą  przyświecać jego działaniu.”  /z recenzji książki „Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji” Ken Blanchard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007