„Dopieszczony Klient wróci” Rzeczpospolita, 27 kwietnia 2018