jhkjhkjhkjhkjhkj

pracownicy obsługi, handlowcy, managerowie sprzedaży, managerowie obsługi Klienta

kreator programu szkolenia zadaj pytanie

skontaktuj się w sprawie wyceny

test
Czego się nauczysz?
 • poznasz proste sposoby, jak łagodzić emocje zdenerwowanego Klienta
 • dowiesz się, jak korzystać z reklamacji dla rozwoju jakości w firmie
 • dowiesz sie, jakie słowa i zwroty wpływają pozytywnie lub negatywnie na Klienta
Szczegoły szkolenia
60 minut
czas trwania

Niezbędne: x modułów tematycznych - zagadnienia podstawowe, w naszej ocenie niezbędne do zrozumienia tematu szkolenia

Rekomendowane: x modułów tematycznych, które warto zrealizować, aby rozwinąć i utrwalić umiejętności związane z przedmiotem szkolenia.

Sugerowane: x z modułów
tematycznych, które uzupełnia wiedzę zespołu i uczynią z nich ekspertów w temacie szkolenia

Jak otrzymać wycenę?
 • zaznacz interesujące Cię moduly (wszystkie lub wybrane)
 • podaj ilość osób do przeszkolenia
 • Wybierz formę szkolenia zdalna/stacjonarnie
 • w ciągu 24 godzin nasz konsultant skontaktuje się, aby zadać dodatkowe pytania lub od razu prześlę wycenę
kreator programu szkolenia zadaj pytanie
Co zyska Twoja firma?
 • tekst składający się z łacińskich i quasi-łacińskich wyrazów, mający korzenie w klasycznej łacinie
 • tekst składający się z łacińskich i quasi-łacińskich wyrazów, mający korzenie w klasycznej łacinie
 • tekst składający się z łacińskich i quasi-łacińskich wyrazów, mający korzenie w klasycznej łacinie

Program szkolenia

Moduły niezbędne
Dowiesz się, czym jest asertywność i jak  pomaga  w dobrej obsłudze Klienta. Jakie trudne sytuacje obsługowe rozwiążesz szybko i sprawnie dzięki technikom asertywnym?
 1. 10 kluczowych zasad asertywnego zachowania.
 2. Autodiagnoza własnej postawy w relacji z Klientem: czy jestem asertywny/-a?
 3. W jaki sposób asertywność pomaga kontrolować emocje własne i Klienta w trakcie kontaktu?
 4. Zasady asertywnego komunikowania się z Klientami.
Praktyczne przećwiczenie  asertywnie zachowywać w trudnych sytuacjach obsługowych, jak reklamacja, żądania ponad miarę ze strony Klienta, agresja lub wulgarność rozmówcy.
Dowiesz się, jak postępować, aby Klient zgłaszający reklamacje na skutek dobrej obsługi był tak zadowolony, że zostanie wręcz ambasadorem marki.
 1. Minimalizowanie eskalacji sytuacji reklamacyjnej dzięki stosowaniu właściwych technik komunikacji i łagodzenia emocji.
 2. Minimalizowanie barier komunikacyjnych w procesie obsługi reklamacji - dajmy sobie maksymalny możliwy poziom wzajemnego zrozumienia.
 3. Merytoryczna analiza źródeł reklamacji i podejmowanie na ich podstawie działań korygujących.
 4. Rozróżnianie stanowiska Klienta i jego interesu.
 5. Dlaczego reklamacja jest swoistym prezentem dla firmy?
 6. Jak sytuacje reklamacyjne przekuć na korzyść dla Klienta i firmy?
 7. Jak z Klienta reklamacyjnego uczynić prawdziwego ambasadora marki?
Dowiesz się, jakie cele pośrednie trzeba zrealizować w  kontakcie z Klientami, aby osiągnąć cel główny: np. sprzedaż, obsługę z zachowaniem pozytywnych doświadczeń Klienta. Dzięki temu będziesz pracować z Klientami skuteczniej i w dobrej atmosferze.
 1. Przegląd celów pośrednich i końcowych w kontakcie z Klientem lub potencjalnym Klientem.
 2. Kontakt obsługowy: budowanie zaufanie, tworzenie pozytywnej atmosfery, tworzenie poczucie “zaopiekowania” po stronie Klienta. 
 3. Jak tworzyć  pozytywne doświadczenie obsługowe i zasłużyć na dobre opinie Klientów?
 4. Kontakt sprzedażowy: identyfikacja osób decyzyjnych, kwalifikacja Klienta, rozpoznawanie lub budzenie potrzeb zakupowych, prezentacja przewag produktu. Kreowanie potrzeby zakupu i zaufania do marki.
 5. Jak realizować cele pośrednie i cele główne w obszarze procesów obsługi i kompetencji zespołu.
Praktyczne warsztaty utrwalające:
 1. Cele końcowe i cele pośrednie interakcji z Klientem w mojej firmie. 
 2. Katalog zachowań, które pomogą mi zrealizować cele pośrednie i końcowe w interakcji. 
 3. Identyfikacja mocnych stron aktualnego modelu obsługi i obszarów do rozwoju, przegląd metod. 
 4. Przejmowanie kontroli nad interakcją i skuteczna realizacja celu. 
(Uwaga: zrealizowanie tego modułu wymaga współpracy w zakresie dopasowania przykładów do Twojej branży).
Moduły rekomendowane
Dowiesz się, czym jest asertywność i jak  pomaga  w dobrej obsłudze Klienta. Jakie trudne sytuacje obsługowe rozwiążesz szybko i sprawnie dzięki technikom asertywnym?
 1. 10 kluczowych zasad asertywnego zachowania.
 2. Autodiagnoza własnej postawy w relacji z Klientem: czy jestem asertywny/-a?
 3. W jaki sposób asertywność pomaga kontrolować emocje własne i Klienta w trakcie kontaktu?
 4. Zasady asertywnego komunikowania się z Klientami.
Praktyczne przećwiczenie  asertywnie zachowywać w trudnych sytuacjach obsługowych, jak reklamacja, żądania ponad miarę ze strony Klienta, agresja lub wulgarność rozmówcy.
Praktyczne warsztaty utrwalające:
 1. Cele końcowe i cele pośrednie interakcji z Klientem w mojej firmie. 
 2. Katalog zachowań, które pomogą mi zrealizować cele pośrednie i końcowe w interakcji. 
 3. Identyfikacja mocnych stron aktualnego modelu obsługi i obszarów do rozwoju, przegląd metod. 
 4. Przejmowanie kontroli nad interakcją i skuteczna realizacja celu. 
(Uwaga: zrealizowanie tego modułu wymaga współpracy w zakresie dopasowania przykładów do Twojej branży).
Poznasz i zrozumiesz 3 uniwersalne grupy czynników satysfakcji Klienta: merytoryczne, proceduralne, psychologiczne. Dzięki temu podejmiesz decyzje, które zachowania lub procedury w Twoim BOK wymagają korekty a które są świetne i warto je rozwijać. 
 1. Co powoduje, że Klienci są zadowoleni lub nie są zadowoleni z obsługi? Triada satysfakcji Klienta.
 2. Przegląd czynników merytorycznych niezbędnych dla zadowolenia Klienta. Identyfikacja obszarów do rozwoju w obszarze merytorycznym. 
 3. Przegląd czynników proceduralnych niezbędnych do zadowolenia Klienta. Identyfikacja obszarów do rozwoju w zakresie procedur obsługi. 
 4. Co powinniśmy robić a czego unikać w obsłudze, aby Klient był zadowolony pod od strony psychologii relacji - rola postaw, technik komunikacji, asertywności.
Moduły sugerowane
Dowiesz się, jak postępować, aby Klient zgłaszający reklamacje na skutek dobrej obsługi był tak zadowolony, że zostanie wręcz ambasadorem marki.
 1. Minimalizowanie eskalacji sytuacji reklamacyjnej dzięki stosowaniu właściwych technik komunikacji i łagodzenia emocji.
 2. Minimalizowanie barier komunikacyjnych w procesie obsługi reklamacji - dajmy sobie maksymalny możliwy poziom wzajemnego zrozumienia.
 3. Merytoryczna analiza źródeł reklamacji i podejmowanie na ich podstawie działań korygujących.
 4. Rozróżnianie stanowiska Klienta i jego interesu.
 5. Dlaczego reklamacja jest swoistym prezentem dla firmy?
 6. Jak sytuacje reklamacyjne przekuć na korzyść dla Klienta i firmy?
 7. Jak z Klienta reklamacyjnego uczynić prawdziwego ambasadora marki?
Dowiesz się, jakie cele pośrednie trzeba zrealizować w  kontakcie z Klientami, aby osiągnąć cel główny: np. sprzedaż, obsługę z zachowaniem pozytywnych doświadczeń Klienta. Dzięki temu będziesz pracować z Klientami skuteczniej i w dobrej atmosferze.
 1. Przegląd celów pośrednich i końcowych w kontakcie z Klientem lub potencjalnym Klientem.
 2. Kontakt obsługowy: budowanie zaufanie, tworzenie pozytywnej atmosfery, tworzenie poczucie “zaopiekowania” po stronie Klienta. 
 3. Jak tworzyć  pozytywne doświadczenie obsługowe i zasłużyć na dobre opinie Klientów?
 4. Kontakt sprzedażowy: identyfikacja osób decyzyjnych, kwalifikacja Klienta, rozpoznawanie lub budzenie potrzeb zakupowych, prezentacja przewag produktu. Kreowanie potrzeby zakupu i zaufania do marki.
 5. Jak realizować cele pośrednie i cele główne w obszarze procesów obsługi i kompetencji zespołu.
Dowiesz się, czym jest asertywność i jak  pomaga  w dobrej obsłudze Klienta. Jakie trudne sytuacje obsługowe rozwiążesz szybko i sprawnie dzięki technikom asertywnym?
 1. 10 kluczowych zasad asertywnego zachowania.
 2. Autodiagnoza własnej postawy w relacji z Klientem: czy jestem asertywny/-a?
 3. W jaki sposób asertywność pomaga kontrolować emocje własne i Klienta w trakcie kontaktu?
 4. Zasady asertywnego komunikowania się z Klientami.
Praktyczne przećwiczenie  asertywnie zachowywać w trudnych sytuacjach obsługowych, jak reklamacja, żądania ponad miarę ze strony Klienta, agresja lub wulgarność rozmówcy.

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane bezpośrednio do pracowników obsługi Klienta, pracowników wewnętrznych contact center lub działów obsługi Klienta.
Szczególnie rekomendujemy zespołom w firmach, które mają wyłącznie „zdalną” obsługę Klienta (przez telefon i e-mail). Zapraszamy uczestników z banków, firm ubezpieczeniowych, sklepów internetowych.

W szkoleniu mogą też uczestniczyć osoby, które nadzorują pracę działów obsługi Klienta direct.

Metoda szkoleniowa

Ścieżka edukacyjna związana z danym tematem szkolenia składa się z modułów. Tematy, które wg naszego doświadczenia uważamy za najważniejsze oznaczamy jako “niezbędne”. Jeżeli chcesz pogłębić zagadnienia związane z dana tematyka wybierz moduły oznaczone jako “rekomendowane”. Jeżeli zależy Ci na głębszym zrozumieniu danego zagadnienia możesz sięgnąć po tematy oznaczone jako “sugerowane”.

Udostępnij