Contact center w firmie: centrum dowodzenia, centrum przychodów.