Clientservice.pl Partnerem Certyfikowanym Master Telecom

Firma Master Telecom Sp. z o.o. oraz Direct Point Sp. z o.o., właściciel serwisu www.clientservice.pl,  nawiązały współpracę w zakresie wspólnego wdrażania contact center wewnętrznych w małych i średnich firmach.

Contact center dla małej firmy – pełne wdrożenie

Szybki rozwój technologii oraz zmieniające się oczekiwania Klientów powodują konieczność zmian w modelach obsługi Klienta przez firmy. Zmiany są niezależnie od branży, w której firmy działają. Dodatkowym czynnikiem, który skłania organizacje do większej koncentracji na pozyskiwaniu nowych i utrzymaniu dotychczasowych Klientów,  jest widoczne w V kwartale 2012 spowolnienie gospodarcze. Firmy biorą pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej i szukają rozwiązań posnoszących ich skuteczności i konkurencyjność.

Wymagający Klient na nasyconym, zaawansowanym rynku oczekuje od firmy m.in.:

  • szybkiej i profesjonalnej informacji
  • sprawnego  i skutecznego rozpatrywania ewentualnych reklamacji
  • doskonałej procedury obsługi zamówień, elastyczności
  • dostępności do komunikacji z wykorzystaniem wszystkich mediów.

Firmy są gotowe wdrażać rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klientów, pod warunkiem, że rozwiązania te będą kompleksowe i optymalne kosztowo.

Odpowiedzią na te  oczekiwania,  szczególnie ze strony MSP  jest współpraca  Master Telecom Sp. z o. oraz Direct Point Sp. z o.o.  Direct Point Sp. opracowuje  dla firm kompleksową strategię prosprzedażowej obsługi Klienta: od diagnozy stanu wyjściowego  /badania jakości obsługi Klienta/, poprzez wypracowanie rekomendacji na bazie wyników badań do pełnego wdrożenia, wraz z rozwiązaniem  contact center VCC Studio.

Profesjonalne contact center w chmurze

Oprogramowanie contact center VCC Studio jest dostępne przez Internet, w preferowanym przez MSP modelu cloud contact center, udostępniane  w wariancie SaaS  /software as a service/. To rozwiązanie daje szereg korzyści:

  • minimalne koszty wdrożenie
  • zawarcie umowy o wykorzystaniu  oprogramowania na dowolny okres, np. na test
  • błyskawiczny serwis
  • bezpieczeństwo danych
  • skalowalność i łatwość w zmianie lokalizacji call center
  • stały dostęp do aktualizacji oprogramowania.

Rozwiązanie szczególnie rekomendowane jest dla małych i średniej wielkości contact center wewnętrznych.

Współpraca Master Telecom i Direct Point zakłada dostarczenie bardzo kompleksowej usługi. „Mamy świadomość, że rozwiązanie technologiczne to nie wszystko. – skomentował Jacek Tomaszewski, Dyrektor Generalny Master Telecom. – Współpracując z Direct Point pomagamy Klientom opracować a  potem wdrożyć wewnętrzne contact center.  Zaczynamy od koncepcji wykorzystania takiej jednostki w organizacji, poprzez strategie sprzedaży i obsługi Klienta z wykorzystaniem contact center, szkolenia, rekrutację personelu, bieżące wsparcie w koordynacji pracy contact center. Narzędzia contact center stają się w tym modelu faktycznie „narzędziem”, ale za to niezbędnym do realizacji doskonałej obsługi Klienta w firmie.”

Dodatkowych informacji udziela :

Beata Nawrat
Partner Direct Point Sp. z o.o.
kontakt@directpoint.pl,
www.clientservice.pl
tel: +48 509 682 550
O Direct Point Sp. z o.o.

Direct Point Sp. z o.o. istnieje od 2008 roku. Spółka prowadzi serwis www.clientservice.pl, poświęcony zagadnieniem związanym ze strategiami i taktykami obsługi Klienta, wdrożeniami kompleksowych modeli customer service w firmach: od zdefiniowania strategii, poprzez dobór i wdrożenie narzędzi typu  call center, bazy danych, systemy do zarządzania komunikacją e-mail. Ideą serwisu www.clientservice.pl jest promowanie wiedzy, że doskonała obsługa Klienta połączona z precyzyjnymi mechanizmami komunikacji direct stanowi o przewadze konkurencyjnej firm i jest podstawowym narzędziem pozyskiwania oaz utrzymywania lojalności Klientów.