Blog/

Jak zaprojektować skuteczne szkolenie z obsługi Klienta? 

Planując szkolenie z obsługi Klienta firma oczekuje jego efektywności i skuteczności. Pod pojęciem efektywności rozumiemy osiągnięcie mierzalnej zmiany  zachowań lub [...]

czytaj więcej

Firma to ludzie. Rola handlowca na nasyconym rynku.

szkolenia z obsługi Klienta

Firma to przede wszystkim ludzie: ich postawy, kompetencje, umiejętności, zachowania, przekonania. Jakie nowe wyzwania stawia przed handlowcami i zespołami obsługi Klienta [...]

czytaj więcej

Szkolenie – Obsługa wymagającego klienta: telefon, e-mail, spotkania bezpośrednie.

Szkolenie obsługa Klient

czytaj więcej

Trudny Klient czy trudna sytuacja? Szkolenie dla pracowników obsługi Klienta.

Reklamacje i trudne sytuacje w obsłudze Klienta. W jaki sposób radzić sobie z reklamacjami? Trudny Klient czy trudna sytuacja? Jak radzić sobie ze stresem, w tego typu [...]

czytaj więcej

Trudny Klient czy trudna sytuacja? Szkolenie dla pracowników obsługi Klienta.

czytaj więcej