Blog/

Dlaczego warto zrealizować audyt obsługi Klienta?

Audyt obsługi Klienta

Zgodnie z definicją Encyklopedii Zarządzania powołującą się na The Institute of Internal Auditors (IIA) – audyt jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, [...]

czytaj więcej

Jak zaprojektować skuteczne szkolenie z obsługi Klienta? 

Planując szkolenie z obsługi Klienta firma oczekuje jego efektywności i skuteczności. Pod pojęciem efektywności rozumiemy osiągnięcie mierzalnej zmiany  zachowań lub [...]

czytaj więcej

Pełen emocji trójkąt z Klientem, czyli Triada Satysfakcji Klienta

Triada Satysfakcji Klienta

Triada satysfakcji Klienta – doskonałość w każdej sferze Firmy poszukują metody, za pomocą której zidentyfikują, co tak naprawdę powoduje, że Klienci wybierają konkretne [...]

czytaj więcej

Jak się nauczyć profesjonalnej obsługi Klienta?

Obsługa Klienta przez telefon, mail, spotkanie bezpośrednie

Obsługa Klienta. Obsługa Klienta przez telefon, mail, spotkanie bezpośrednie. O sukcesie firmy decyduje nie tylko sam produkt czy usługa. Równie ważni są profesjonalnie [...]

czytaj więcej

Postrzeganie firmy przez Klientów

percepcja mapa rzeczywistości

„Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw.” Albert Einstein Aby zrozumieć oczekiwania Klientów należy pamiętać o takim pojęciu jak [...]

czytaj więcej