Trudny Klient czy trudna sytuacja? Szkolenie dla pracowników obsługi Klienta.

Reklamacje i trudne sytuacje w obsłudze Klienta. Trudne sytuacje w obsłudze Klienta. Radzenie sobie z reklamacjami.

Praca z Klientami powoduje, że często znajdujemy się w trudnej sytuacji obsługowej.  Czasami mogą to być kontakty z Klientem z trudnym charakterem. Czasami mogą to być kontakty z Klientem, który ma po prostu trudny dzień i swoje frustracje ostatecznie rozładowuje na pracowniku Biura Obsługi Klienta. Najczęściej są to po prostu kontaktu z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji i wymagają specjalnego traktowania. Niestety, wiele sytuacji trudnych w relacji z Klientami jest wywołanych błędami w obsłudze, których można by uniknąć poprzez przeszkolenie zespołu.

Kontakt z trudnymi sytuacjami w relacji z Klientami wywołuje w handlowcach wiele emocji i stresu, dlatego warto zapoznać się ze sprawdzonymi metodami radzenia sobie z takich sytuacjach. Sytuacje w relacji z trudnym Klientem mogą być różne; może to być atak bezpośrednio na handlowca, na firmę, którą handlowiec reprezentuje, nie dotrzymywanie warunków współpracy, przedstawianie przez Klienta oczekiwań niemożliwych do zrealizowania.

Proponujemy udział w szkoleniu, którego celem jest zbudowanie umiejętności związanych z radzeniem sobie z trudnymi Klientami i trudnymi sytuacjami w relacji z Klientem. Dzięki szkoleniu pracownik będzie umiał postępować tak, tak, aby nie urazić Klienta, skutecznie rozwiązać problem i jednocześnie optymalnie radzić sobie ze stresem, jaki wywołują trudne sytuacje.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Jakość obsługi w firmie jest oceniana na podstawie tego, jak firma i jej pracownicy radzą sobie z trudnymi sytuacjami i reklamacjami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Twój zespół poradzi sobie z najtrudniejszą sytuacją spokojnie i skutecznie.