Certyfikacja konsultantów contact center (szkolenie dla managerów)

Certyfikacja pracowników contact center

Szkolenie adresowane do managerów dużych contact center, szczególnie działających w modelu in-house.

Certyfikacja pracowników to jedno z bardziej skutecznych narzędzi motywowania pracowników oraz budowania przyjaznego PR firmy. Umożliwia sprawdzenie i formalne potwierdzenie kompetencji pracowników. Dobrze przeprowadzony proces ma walor rozwojowy, zachęca pracowników do zdobywania wiedzy i podnoszenia umiejętności.
Szczególnie istotna jest certyfikacja konsultantów contact center w przypadku firm, które obsługują Klientów wyłącznie przez zdalnie, przez telefon, e-mail i czat.

Jest informacją dla pracowników o ważności wykonywanej przez nich pracy i elementem docenienia pracownika. Jest sygnałem dla firm współpracujących oraz klientów o jakości oferowanych usług.

Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu managerów dużych zespołów pracowników: pracownicy sprzedaży, zespoły contact center lub obsługi Klienta. Szkolenie daje narzędzia i metodologię obiektywnego i uporządkowanego prowadzenia ocen pracowników, identyfikacji ich mocnych i słabych stron.