Aktywna sprzedaż produktów i usług z wykorzystaniem telemarketingu. Skuteczne contact center sprzedażowe Warszawa, 15-16 grudnia 2014 szkolenie warsztatowe

Profesjonalna obsługa Klienta to za mało. Dzisiaj firmy, aby funkcjonować i pozyskiwać Klientów muszą realizować aktywne działania związane z ich poszukiwaniem i pozyskiwaniem. Aktywna sprzedaż produktów i usług z wykorzystaniem telemarketingu to jedna z najczęściej stosowanych metod pozyskiwania Klientów. W praktyce potrzeba działań aktywnych oznacza to, że każda firma powinna mieć strategiczny plan pozyskiwania Klientów a pracownicy praktyczne umiejętności niezbędne do nawiązania kontaktu, zbadania potrzeb Klienta, zachęcenia go do skorzystania z oferty.
Aktywna sprzedaż produktów i usług z wykorzystaniem telemarketingu oznacza też konieczność wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, które pomaga lepiej organizować kampanie sprzedażowe i uzyskiwać niższym kosztem lepsze wyniki.

Twoja firma nie korzysta jeszcze z oprogramowania call center? Może warto wybrać software call center chmurze? Kliknij w link i przeczytaj artykuł: Contact center w chmurze?

Termin: 15-16 grudnia 2014, 2 dni, zajęcia w godz. 9.00-16.30

Miejsce: Centrum Szkoleniowe  Krakowskie Przemieście

Do kogo adresujemy Warsztaty?
Aktywna sprzedaż produktów i usług z wykorzystaniem telemarketingu. Skuteczne contact center sprzedażowe.

Szkolenie Aktywna sprzedaż produktów i usług z wykorzystaniem telemarketingu jest skierowane do tych pracowników firm, którzy mają za zadanie aktywnego pozyskiwania Klientów dla firmy zarówno spośród dotychczasowych Klientów firmy jak i nowych potencjalnych odbiorców.
Szkolenie jest adresowane także do managerów, którzy odpowiadają za planowanie aktywnych działań sprzedażowych w swojej firmie lub nadzór zespołów sprzedaży.

Jeżeli w Twojej firmie nie ma jeszcze wydzielonego contact center, przeczytaj artykuł i zastanów się, czy wdrożenie będzie korzystne: Po co w firmie wewnętrzne contact center?

Cel szkolenia Aktywna sprzedaż produktów i usług z wykorzystaniem telemarketingu:

 1. Zdobycie wiedzy, jak i gdzie poszukiwać potencjalnych Klientów na produkty i usługi firmy.
 2. Poznanie narzędzi wspierających proces poszukiwania i pozyskiwania Klientów.
 3. Poznalnie zasady aktywnego oferowania produktów i usług podczas kontaktu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania z siedzibie firmy.
 4. Wyrobienie w sobie umiejętności podejmowania decyzji i planowania działań w stosunku do Klientów na podstawie informacji od nich pozyskanych.
 5. Poznanie mechanizów realizacji działań cross – i up – sellingowych w obsłudze Klienta.

BLOKI TEMATYCZNE SEMINARIUM
Aktywna sprzedaż produktów i usług z wykorzystaniem telemarketingu.

Skąd się biorą Klienci, czyli zamiana modelu działania firmy z reaktywnego na aktywny. Metody poszukiwania nowych Klientów dla firmy.

 1. Sprzedaż to nie tylko umiejętności, to także narzędzia wspierające: bazy danych, aplikacje typu CRM i call center, formularze internetowe. Przegląd podstawowych narzędzi wsparcia sprzedaży.
 2. Źródła danych o potencjalnych Klientach, dostawcy baz danych, metodologia budowania baz własnych.
 3. Integracja działań sprzedażowych zespołu z obecnością Firmy w Internecie: formularze internetowe, wykorzystanie e-mailingów, lead generation, programy partnerskie, lead nurturing, pozycjonowanie.
 4. Ograniczenia prawne wpływające na korzystanie z baz danych w celach sprzedaży produktów własnych.

Sprzedaj, czyli pomóż zdobyć to, czego Klient potrzebuje. Analiza i rozumienie potrzeb Klientów.

 1. Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości Klienta.
 2. Wątpliwości i obiekcje Klienta jako wstęp do rozmowy handlowej.
 3. Techniki komunikacyjne w rozmowie:  badanie potrzeb Klienta.
 4. Czynniki Satysfakcji Klienta, czyli na podstawie jakich kryteriów Klienci wybierają dostawców?

Prezentacja oferty dopasowanej do oczekiwań Klienta. Sprzedawca jako Doradca Klienta.

 1. Rozpoznawanie motywów zakupowych Klienta: jakie czynniki pozamerytoryczne są ważne dla naszego rozmówcy?
 2. Prezentacja oferty w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby Klient. Nawiązanie do jego motywów zakupowych Klienta.
 3. Prezentacja oferty w modelu Cecha-Korzyść.
 4. Cross i up –sell jako metody na poszerzenie sprzedaży. Oferowanie Klientowi dodatkowych produktów i badanie potencjału zainteresowania dodatkowymi produktami w przyszłości.

Komunikacja w sprzedaży aktywnej – język i techniki komunikacyjne:

 1. Słownictwo – pozytywne, proaktywne.
 2. Język faktów, emocji i uczuć – jak rozróżniać i stosować w profesjonalnej komunikacji?
 3. Techniki komunikacyjne w rozmowach telefonicznych i korespondencji.
 4. Obsługa bezpośrednia – jak poprzez zachowanie pracownika obsługi budować dobry klimat dla rozmowy z Klientem.

Skuteczna argumentacja w rozmowie z Klientem i radzenie sobie z obiekcjami:

 1. Obiekcje do negocjacji i obiekcje nie do negocjacji: jak je rozpoznać?
 2. Metoda trzech kroków w radzeniu sobie z obiekcjami Klientów.
 3. Baza argumentów, posługiwanie się językiem korzyści w rozmowach sprzedażowych.

Profesjonalizm doradcy Klienta. Standardy profesjonalnej obsługi Klienta w procesie sprzedaży:

 1. Korespondencja e-mailowa – zasady.
 2. Rozmowy telefoniczne przychodzące do firmy oraz rozmowy wychodzące z firmy do Klientów.
 3. Skrypt rozmowy wychodzącej mającej na celu pozyskanie nowego Klienta.

Organizacja kampanii telemarketingowych wewnątrz firmy jako sposób na pozyskiwanie Klientów.

 1. Cold calling a market reasearch – zbieranie informacji o firmach, rynku, osobach docelowych  jako element przygotowania sprzedaży
 2. Metody budowania wizerunku własnego i firmy jako sposób na wsparcie sprzedaży.
 3. Zbieranie danych o Kliencie przed spotkaniem.
 4. Przygotowanie spotkania- prezentacji wstępnej.
 5. Strategia i taktyka pozyskiwania Klientów – zdefiniowanie grup docelowych.

Organizacja kampanii sprzedażowych z wykorzystaniem Internetu i telemarketingu

 1. Bazy danych i bazy leadów do akcji.
 2. Organizacja mini kampanii sprzedażowych.
 3. Proces sprzedaży krok po kroku.
 4. Wsparcie korespondencją e-mail.
 5. Skrypt rozmowy i baza argumentów.
 6. Coaching i retreningi zespołu w trakcie projektu.
 7. Raportowanie projektu sprzedażowego.

Dyskusja w grupie uczestników, sesja pytań i odpowiedzi.

Koszt szkolenia:

2 dni szkoleniowe: 1 100 zł netto + VAT 23%
zniżka zgłoszenie 2 osób z firmy 10%
zniżka zgłoszenie 3 osób z firmy 15%

Prowadzący: Barbara Grzegrzółka-Szostak
Direct Point Sp. z o.o. – Trener (praktyk call center)

Barbara Grzegrzółka-Szostak

Masz pytania lub chcesz zgłosić udział w szkoleniu wypełnij formularz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Interesujace Ciebie szkolenia

Treść wiadomości